Różne materiały na pokrycie dachu


Niegdyś były, można, by rzec, niemalże jednolite. Kryte strzechą w biedniejszych chałupach, gontem w bogatszych, a glinianą dachówką w wypadku budowli murowanych. Jednak i dziś dachy poznań nie posiadają jakiegoś specjalnego zróżnicowania, a materiał użyty do ich krycia, jest wybierany często przez wzgląd na podłoże, na jakim budynek jest postawiony.
Najczęściej, uprawiający jako zawód dekarstwo, używają dziś blachy. Jest wygodna i łatwa dla nich do pracy i nie stanowi ciężaru, zbytnio obciążającego budynek. Drugie w kolejności dachówki ceramiczne, jakkolwiek bardzo estetyczne i chętnie używane, są przy tym bardzo ciężkie i jeżeli dom ma być nimi kryty, musi to być koniecznie ujęte w projekcie, w przeciwnym wypadku mogłyby doprowadzać do nadmiernego osiadania, pękania ścian, a nawet spowodować katastrofę budowlaną. Nie mogą być także użyte na wszystkich podłożach i potrzebne jest uprzednie zbadanie przez geologa gruntu, na którym ma zostać wybudowany dom.
Najczęściej zmawiamy zresztą dekarzy na długo przed pracą i takich, dla których ewentualna naprawa dachu, w wypadku zdarzenia losowego, jakimi są dzisiejsze trąby powietrzne, nie będzie sprawiała kłopotu. Takich, którzy zapewnią nam serwis niejako gwarancyjny, a przedtem doradzą w wyborze.